kibi

Kibi – musen som röt

En liten monteryta kan kompenseras med färg och form. Kibi var långt ifrån störst på Vitalis-mässan, men en av de mer synliga utställarna.