Om oss

Så här tänker vi

Människan attraheras via alla sinnen; syn, känsel, hörsel, smak och doft. Mässans stora fördel är möjligheten till personlig kontakt och påverkan. Med unik form och ett tydligt tema får man större genomslag; en röd tråd som löper rakt genom inbjudan, monterdesign, aktiviteter och uppföljning. Vår viktigaste uppgift är att på detta sätt skapa bästa möjliga plattform för monterpersonalen att göra intryck – och avtryck.

Resultatet räknas

Oavsett projektets omfattning så ligger vårt fokus på hur du som utställare ska få optimalt resultat. Det kan leda till helt olika strategier: Ibland kan det vara viktigt att profilera varumärket med mässans snyggaste monter, andra gånger går den rakaste vägen till målgruppens hjärta via ballonger till barnen eller en produktrelaterad aktivitet i montern. Vi vet hur man kan jobba med olika strategier och lösningar för att få ett bra resultat på mässan, och delar gärna med oss av våra kunskaper.

Det här gör vi

Unika utställningskoncept är vår grundläggande idé och vi vänder oss till utställare som har höga krav på originalitet, kvalitet och resultat. Som totalentreprenör behärskar vi hela kedjan från analys, idé, design och projektledning, till produktion och uppföljning. Allt som kan behövas i samband med mässan kan vi ta hand om; monterproduktion, hyra AV/IT-utrustning, grafisk form och produktion av inbjudningar, annonser, skyltar, trycksaker, profilkläder, give-aways etc. Självklart också idé och produktion av monteraktiviteter och kundevenemang samt coachning av monterpersonal. Vi gör även portabla utställningar som t ex, pop-up, rollup, evenemangsdekor samt mer permanenta miljöer som entréer, demolokaler och butiksinteriör.

Trygghet, service och kvalitet

Vi satsar helhjärtat på långvariga kundrelationer och får mycket beröm för hög kvalitet, hög servicenivå och förmåga att hålla budget och tidplan. Vi har varit verksamma sedan 1989 och har genom åren designat och producerat tusentals mässmontrar och andra mötesplatser för våra kunder. Självklart är vi också medlem i Sveriges Expoförbund.

Vår miljöarbete

Vår verksamhet innebär en mängd beslut inom områden som påverkar miljön; inköp, transporter och avfallshantering. I varje beslut söker vi möjligheten att välja de miljömässigt bästa alternativen, för att minska miljöpåverkan och bidra till en hållbar utveckling. Vårt miljöarbete förbättras ständigt genom kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.