Ett hus blir till

Byggmästareföreningen – vi bygger Stockholm!

På uppdrag av Byggmästareföreningen i Stockholm gjorde vi utställningen ”Ett hus blir till” i Kulturhuset i Stockholm. Besökarna kunde bland annat spela ett labyrintspel i storformat, där det gällde att ta sig igenom hela byggprocessbanan utan att falla i någon grop på vägen… Vi gjorde också utställningar kring föreningens 120-årsjubileum och ROT-priset, där vi använde samma grundmodul vid båda tillfällena men med olika dekor och budskap. Till jubileumsutställningen gjorde vi en stor blädderbok i format 140x100cm som visade Stockholms utveckling under 120 år. Vi gjorde även en motsvarande pappersupplaga av boken – men då nöjde vi oss med A4-format.