Equitone

Enkelt och fokuserat

Även en enkel standardmonter kan skilja sig från mängden. I detta fall med fokus på produkten, Equitone fasadmaterial, som får tala för sig själv och inte drunkna i stora mängder text och budskap. Montern fångar intresset hos målgruppen på denna mässa för arkiteter, men monterpersonalen har huvudrollen i det personliga mötet med besökarna. Detsamma gäller den lilla montern för Philipson & Söderberg, där varumärket George DuBoeuf fick sätta hela prägeln med sin blommiga karaktär.