Monteriva

Smaka på Monteriva

I den här montern är aktiviteten självskriven; Monteriva bjuder på sitt eget kaffe från sina egna maskiner.