tieto A

Tieto i stort och smått

Tieto ställer årligen ut på stora mässor som Vitalis, Swedental och SETT m fl där vi gör deras platsbyggda montrar med specifika budskap och funktioner. Men de är även med på många mindre evenemang som t ex konferensutställningar, där de behöver material som de kan hantera själva. För att möta de olika behoven har vi arbetat fram ett monterkoncept där vissa delar kan användas separat men även ingå i större sammanhang. Vi lagrar och hanterar detta material, och ser till att det finns på plats när det behövs. På så sätt skapar vi en kostnadseffektiv helhet där både smått och stort hänger ihop.