Wohit

Svenska paviljongen

Samlingsmonter på WoHit i Köpenham och Dublin, där flera myndigheter ställde ut tillsammans för att berätta om Sveriges arbete med att utveckla e-hälsa, d v s IT i vården. En central gemensam bar med plats för mingel och möten, omgiven av en inbjudande rund monterkonstruktion med bilder av vanliga människor, dvs dem som den nya tekniken ska hjälpa.